shape-g-outline

over ons.

shape-o-outline

Wij zijn de vereniging voor gespecialiseerd onderwijs. Hieronder vallen het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De GO-raad is ontstaan sinds LECSO en SBOwerkverband in 2020 de handen ineen hebben geslagen met het doel om als sector met één stem naar buiten te treden.

dé sectororganisatie voor het gespecialiseerd onderwijs.

Wij vertegenwoordigen schoolbesturen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen uit het gespecialiseerd onderwijs in Nederland. De GO-raad is daarmee dé sectororganisatie voor het gespecialiseerd onderwijs en maakt zich sterk voor 761 scholen en ruim 91.000 leerlingen.

bestuur.


Wim Ludeke – Bestuurslid
@. info@goraad.nl
Geert Diever – Bestuurslid
@. info@goraad.nl
Hans Klaassen – Bestuurslid
@. info@goraad.nl
Suzanne de Koning – Bestuurslid
@. info@goraad.nl
Hinderijke Willemse – Bestuurslid
@. info@goraad.nl

antwoorden op je vragen.


Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen en krijg antwoordt op wat je altijd al hebt willen weten over de GO-raad. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@goraad.nl

Wij zijn de vereniging voor gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onderwijs aan leerlingen uit het gespecialiseerd onderwijs in Nederland. De GO-raad is daarmee dé sectororganisatie voor het gespecialiseerd onderwijs en maakt zich sterk voor 761 scholen en ruim 91.000 leerlingen.

Wij ondersteunen onze leden op verschillende vlakken: 1) We behartigen de belangen van de schoolbesturen in de (landelijke) politiek en pleiten daarbij voor een goede positionering van schoolbesturen voor het gespecialiseerd onderwijs. 2) We ondersteunen onze leden o.a. middels onze helpdesk en begeleiding indien nodig zodat zij hun werk goed kunnen doen. 3) We zetten ons in voor het ontwikkelen, innoveren en verder professionaliseren van de sector. Afspraken met onze leden maken we in onze Strategische Agenda en tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. Als vereniging zorgen we voor, initiëren en faciliteren in de onderlinge binding tussen onze leden via (regio) bijeenkomsten, netwerken, expertgroepen en onze nieuwsbrief en website.

Wil je meer weten over wat het lidmaatschap inhoud, wat de kosten hiervan zijn en hoe je lid wordt, neem dan contact met ons op. We informeren je graag!

Wij zijn te bereiken op:
030 –  030 638 59 77
info@goraad.nl

Zeker, onze leden krijgen hiervoor een uitnodiging en kunnen zich aanmelden om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Op de ALV worden lopende zaken besproken, de speerpunten bepaald en kritische vragen gesteld. Natuurlijk wordt ook dat wat gerealiseerd is geëvalueerd.

Wij werken nauw samen met onze partners: PO-Raad • VO-raad • MBO Raad • Sectorraad PRO • OCW • VWS • SZW • Adviesraad Passend Onderwijs • Steunpunt Passend Onderwijs • LPO • Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO • Platform VMBO • VIvis en Simea • Gedragswerk • NJi • VGN • VNG • Ouders & Onderwijs • Onderwijsraad • Kinderombudsraad • Balans